De "zee" van de Eifel

Kunstwerken met fossielen van Uwe Buss

Als Noord-Duitser zag ik aan de Noordzeekust het levenslicht, aan de Moezel vond ik de liefde en ik vestigde me in Keulen, de wereldstad in het Rijnland. Toen ik als schrijnwerker aan de kost kwam, vond ik ontspanning tijdens lange wandelingen door de mooie Eifel. Zo ontdekte ik de - nu droog staande - "zee" van de Eifel. De fossielen uit het devoon (ongeveer 350 miljoen jaar geleden) leverden het bewijs dat de Eifel ooit een tropische zee is geweest. Om de versteende sporen van planten en dieren te kunnen indelen studeerde ik in boeken en tijdschriften over fossielen. Als schrijnwerker probeerde ik een link te leggen tussen hout, een actueel element van de Eifel, en de minder bekende fossielen uit de Eifel. Zo slaagde ik erin kunstwerken te maken die getuigen van de kracht van de oerzee.

De tentoongestelde stukken zijn te koop.